Skriv ut»

Vägbeskrivning till vapentjänst AB

Väggbeskrivning til butiken Vapentjänst AB
Holmahult Sjöholmen 1
362 93 TINGSRYD

Från Tingsryd, Växsjö, Ronneby riksväg 30

När ni kommer på väg 30 söderifrån eller norrifrån svänger ni in på väg 120 mot Konga och Emmaboda.

Kör sen 15 km tills ni kommer till Holmahult.

Butiken ligger på höger sida ett hundratal meter från vägen.
När ni ser butiken Sväng in höger till butiken.

 

Från Rävemåla, Emmaboda riksväg 120

Kör riksväg 120 mot Tingsryd ca 20 km till Rävemåla.

Fortsätt rakt fram i rondellen och kör vidare 5 km.

Butiken ligger på vänster sida ett hundratal meter från vägen.
När ni ser butiken Sväng in vänster till butiken.

Vapentjänst AB, Box 1386, 36 293 Tingsryd, tel 0477-163 74, fax 0477-166 42, www.vapentjanst.com